Aktuality


Novější 1 3 10 20 29

Opatření MZ od 11.7.2021

Návrat ze zemí s velmi vysokým či extrémním rizikem nákazy
 
Ochranné opatření stanovuje, že MŠ či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.


Konec školního roku

Vážení rodiče,

 přiblížil se poslední den letošní školní docházky 2020/2021 – 30. červen 2021.

 

V souvislosti s navazujícím prázdninovým provozem, bych vás chtěla požádat, abyste si odnesli všechny věci dětí ze šaten ( rezervní oblečení, přezůvky, holínky), aby nezůstalo nic v šatnách.

 

Kdo bude pokračovat v docházce od 1. do 16. července ( dítě je přihlášeno a má zaplacenou docházku) vezměte si též věci domů a přineste si jen nezbytné věci.

 

Počítejte s tím, že prázdninový provoz začíná v 6,30  a končí v 17,00 hodin.

 

Ve čtvrtek budou všechny třídy začínat od 6,30, pak se přizpůsobíme potřebám rodičů.

 

Děti budou rozděleny:

Červená v červené                       Modrá v modré

Motýli ve žluté                            

Děti ze žluté třídy, zelené a žabiček budou spojeny v zelené třídě.

 

        Krásné klidné prázdniny vám všem z MŠ ZAHRÁDKASetkání s odborníkem

Vážení rodiče,

vzhledem  ke zlepšené situaci si vás dovoluji pozvat na schůzku s fyzioterapeutem Milanem Jarůškem

tématem bude přednáška o Pohybové koordinaci dětí.

Přednáška se uskuteční  22.6. 2021na školní zahradě od 17 hodin.Děti z modré třídy a letní provoz

budou chodit do modré třídy s dětmi z Rosničky.zavření branky u průchodu - červená a žlutá třída

Vážení rodiče,

protože došlo k situaci, že ve středu někdo pustil do  zahrady mateřské školy zloděje bezdomovce a došlo k ohrožení bezpečnosti jak dětí tak i majetku, bude branka u žluté a červené třída odpoledne zamčena.
Prosíme,  užívejte branku od barevného hřiště.
Nepouštějte do areálu cizí lidi!!!
Pokud budete končit, odneste si všechny věci dětí ze šatny.
Vyndejte si i poklady z pytlů.
Pokliďte si všechen nepořádek na místě dítěte.
Děkujeme.
 
 Konec školního roku nám nenechává žádný prostor na přípravu, jeden den skončí běžný provoz a druhý den přijdou děti z cizích mateřských škol.
 
Upozorňuji rodiče, kteří nezaplatili dítěti náklady na červenec do 15. června 2021, že  nebude dítě k letnímu provozu přijato.
 
Děti budou rozděleny:
červená třída: MŠ Ovčí hájek + červená třída
modrá třída: MŠ Rosnička
zelená třída. žabičky, zelená třída, žlutá třída
žlutá třída: MŠ Havaj a Motýlci
 
Dále vyzívám dlužníky, aby neprodleně uhradili nákldy na vzdělávání.
 
Děkuji za spolupráci a přeji všem krásné a klidné prázdniny.


Bezpečnostní opatření

z bezpečnostních důvodů budou mimo dobu určenou pro přivádění a vyzvedávání dětí zamčeny branky na zahradu a vchody do mateřské školy.

Nevpouštějte do areálu osoby, které neznáte.


Fotografie

Fotografie p. Pešl - si můžete vyzvednout v pátek 21.5. 2021 ráno v letní umývárně na zahradě mateřské školy v době od 7,30 do 8,30 hodin.

Prosíme, připravte si penízky akorát.40 Kč společná nebo 300 Kč sada.


Přihlašování na letní provoz 2021

Vážení rodiče,

pokud jste si ještě nepřihlásili dítě na letní provoz, prosíme,

udělejte tak neprodleně.

 

Nejpozději do 24. května 14, 00 hodin.

 

Jsme vázáni termínem mateřské školy Havaj, kam budou vaše děti docházet.

Děkujeme za spolupráci.

19.5. 2021Přihlašování k prázdninové docházce

Vypisujte zájem do seznamů na nástěnkách v šatnách, podle pokynů p. učitelek.
V týdnu od 24.5. 2021 obdrží rodiče přihlášených dětí pokyny pro přijetí na MŠ Havaj.


Provoz od 3. května

Vážení rodiče,

na web vám byly vloženy informace k provozu od 3. května 2021.


Novější 1 3 10 20 29

matařská škola