Balíček finanční úlevy ve školství

Balíček finanční úlevy ve školství

O co můžete zažádat?

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky Vaší mateřské nebo základní školy.

Stravné zdarma

V mateřských, základních a středních školách

Školné zdarma

V mateřských školách a základních uměleckých školách

Družiny zdarma

Na základních školách

Příspěvek z fondu solidarity

Finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků

Kdo může požádat o příspěvek?

Podmínky vyřízení

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • Máte trvalé bydliště v Praze       
 • Čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:     
 • Příspěvek či doplatek na bydlení    
 • Okamžitou dávku v hmotné nouzi     
 • Přídavek na dítě      
 • Dávky pěstounské péče   
 • Čelíte exekuci nebo jste v insolvenci  
 • Po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbude méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Při žádosti o příspěvek z fondu solidarity stačí mít trvalé bydliště v Praze.

Jak postupovat při žádosti o příspěvek?

Postup vyřízení

 1. Zjistěte, zda je Vaše škola zapojena do programu Balíčku pomoci Pražanům.
 2. Vyplňte čestné prohlášení, že splňujete podmínky (v případě žádosti o příspěvek z fondu solidarityM čestné prohlášení není potřeba).
 3. Podejte žádost o příspěvek řediteli/ce Vaší školy či školky.
 4. Ředitel/ka vyhodnotí Vaši žádost a co nejdříve vás informuje o rozhodnutí.

Aktuální informace k opatřením budou uveřejněny na portálu školství HMP – naleznete:

Informace

Rodiče mohou žádat od měsíce října 2022.

Vždy do  5. dne v měsíci. Pokud je toto sobota nebo neděle tak v následující pondělí po 5. dni.

Žádají v ředitelně nebo kanceláři vedoucí školní jídelny a ekonomky školy.

Doba přijímání žádostí  denně od 8.00 do 12,45 hodin.

Žádosti přijímají ekonomka paní J. Dvořáková nebo ředitelka školy P.Jirglová.

Žádosti nelze posílat přes paní učitelky.

Důvodem je evidence žádostí.

Tiskopisy