Zrušení schůzky ke škole v přírodě 12.3. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci se dnes ruší informační schůzka ke škole v přírodě.

Termín platí.

S přihlášenými dětmi počítáme.

Platbu a potřebné pokyny vám nahraji do lišty školy v přírodě 2020.

Termín 25.- 30. května 2020, místo Šumava - penzion Babůrek., cena pobytu  3300 Kč

Školu v přírodě organizujeme jako MŠ, a tak je ještě čas na zrušení akce - vzhledem k současné situaci.

Budeme vás průběžně informovat.

Dokumentaci vám v příštím týdnu, podle pokynů MŠMT k organizaci zotavovacích akcí nahraji na webové stránky.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Dnes jsem vám MŠ k dispozici v ředitelně do 18 hodin.

 

 

Vážení rodiče, vzhledem k nařízenému volnu v základních a středních školách, které je určitě vzhledem k situaci opodstatněné vás žádám, abyste zvážili docházku svých dětí do mateřské školy, pokud máte možnost ponechat své dítě doma ( mateřská dovolená, práce z domova, apod.)

Do mateřské školy patří dítě zdravé. Pokud dojde k jakýmkoli pochybnostem, budou rodiče vyzvání aby navštívili lékaře.

 

 

Provoz mateřské školy je neomezen.

Podle informace z gymnázia proběhne i středeční plavání.

Dodržujte hygienu. Platí vaše garance bezinfekčnosti dítěte. Povinnost hlásit kontakt s nakaženým infekční chorobou.

A v případě, že jste vycestovali do Itálie nebo přišli do styku s nemocným, dodržujte nařízení SZÚ a hygienických stanic.

 

 

Z důvodu zdravotní prevence a předcházení možného šíření nákazy koronaviru se ruší Den otevřených dveří 26.3. 2020.

Dubnový termín ponecháme otevřený a budeme postupovat podle aktuální situace.

Sledujte naše stránky. Pokud by  vzhledem k situaci, bylo možné vás pozvat do mateřské školy v prvním květnovém týdnu - 7.5.

 

 

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do naší mateřské školy                                                                                        

ve čtvrtek dne 26. března

                     a 23. dubna 2020 v době od 9,30 do 10,30  a od 15:30 - 16:30.


Program:

Informace o průběhu a podmínkách zápisu do naší mateřské školy; odpovědi na dotazy, prohlídka školky.

Velmi rádi Vás školkou provedeme.  

Podíváte se, jak to u nás vypadá, seznámíte se s personálem školky, přečtete si jídelníček. 

Vaše dítě si může pohrát, zjistíte, zda je atmosféra školky pro Vás příjemná, zda se Vaše dítě cítí u nás dobře.

Dozvíte se, jaký máme adaptační program, s kým spolupracujeme a jaké nabízíme kroužky.

Zodpovíme Vaše dotazy. 
 

Dnem otevřených dveří Vás provede ředitelka MŠ. Dozvíte se uceleně ty nejdůležitější informace.


Vezměte s sebou i své dítě i další členy rodiny. Škola je místem setkávání. Rodiče jsou u nás vítáni.
 
 
                                                Přijďte, těšíme se na vás!

 

Důležité varování Ministerstva zdravotnictví k současné situaci

V souvislosti s končícími jarními prázdninami, návratem občanů z lyžařských a jiných zájezdů a současnou epidemiologickou situací upozornńujeme na aktuální důležité doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

 

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

 

Jak se chránit?

  • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
  • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
  • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Mohu cestovat do severní Itálie?

Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register.

 

Co by mohlo zajímat rodiče

1. Kde najdu informace o koronaviru? Informace s prokliky na všechny relevantní zdroje najdete např. na webu MŠMT. 
Hygienici přistoupili ke zřízení speciálních informačně – poradenských linek kvůli vysokému zájmu obyvatel hlavního města o téma. Linky 773 782 856 a 773 782 850 zřídila pražská hygienická stanice zejména pro Pražany, kteří se vracejí z Itálie, a v provozu budou do odvolání denně od 09:00 do 20:00. Jen v sobotu odborníci přijali a zkonzultovali kolem 500 hovorů a zhruba 80 procent volajících byli ti, kteří se vracejí z lyžařských oblastí Itálie, uvedl mluvčí. Z dosavadních telefonátů podle něj ale vyplynulo, že volající pobývali v Itálii mimo oblast výskytu onemocnění. Mluvčí v této souvislosti uvedl, že italská lyžařská střediska nejsou v ohnisku nákazy. „Ohniska nákazy jsou uzavřena, tudíž je nikdo z Čechů nemohl navštívit. Proto se doporučuje sledovat svůj zdravotní stav a teprve v případě změny zdravotního stavu informovat telefonicky svého praktického lékaře či hygienickou stanici,“ doplnil mluvčí.
Pražská hygienická stanice současně uvádí, že děti, které byly o jarních prázdninách v italských lyžařských centrech, nejsou ohroženy rizikem koronaviru a není třeba je omezovat v docházce do kolektivu.                                                                                                                „V případě zdravotních potíží se rodiče dětí obrátí na registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost,“ dodali hygienici.


2. Jaká opatření přijala škola? Škola ještě zvýšila standard úklidu.


3. Co dělají učitelé proti šíření viru? Postupují stejně jako vždy –  vedou děti k dodržování hygienických zásad – zejména mytí rukou, smrkání a kašlání do papírových kapesníků, nejíst a nepít od kamarádů…Při potížích dítěte ve škole (horečka, velký kašel či silná rýma), které by mohly být infekční, postupují stejně jako u kterékoli jiné infekční choroby – učitelé dítě citlivě izolují a informují rodiče, aby si dítě mohli vyzvednout. Při odjezdu na ŠVP apod. – učitelé postupují v souladu s předpisy – kontrolují, že rodiče podepsali prohlášení o bezinfekčnosti.                                      Učitelé nemohou nést zodpovědnost za posouzení, zda dítě přišlo či nepřišlo do styku s infekční chorobou, posouzením a odpovědnost je čistě na straně rodičů.


4. Co mohou udělat rodiče? Postupovat dle předpisů, jako u jiných chorob – pokud může jejich dítě ohrozit jiné děti infekcí, neposílají je do školy, na ŠVP. Vybaví dítě papírovými kapesníky, doma je znovu poučí o dodržování osobní hygieny.

 

Březen za kamna nevlezeme

 

Březen .jpg 

Konzultační hodiny ředitelky:

10. a  24.3. 2020  od 16 do 17,30 hodin

 

 

 

Co na nás čeká v únoru

 

 

 

 

4.2.

 Divadlo – Kubula a Kuba Kubikula     9,00

10. – 14.2.

Masopustní týden –  v maskách

17. – 21.2.

Jarní prázdniny – prosíme nahlaste nepřítomnost dětí ve třídách

 

26.2.

27.2.

Pololetní prezentace dovedností dětí ( besídky)

žlutá a zelená - od 16,30 hodin.

červená, modrá, žabičky - od 16,30 hodin

 

 

Konzultační hodiny ředitelky :  11.2. 2020            16, 00 – 17, 30 hodin

                                                   25.2. 2020            16, 00 – 17, 30 hodin

 

Jinak po telefonické domluvě kdykoli.

 Prosinec    2019

Zpívání2019.jpg

5.12.

Mikuláš a čert ve školce – dopoledne

9.12.

Zdobení stromečku  u radnice                

19.12.

Pohádka – Jak zlatník ke štěstí přišel v 9,15 hodin

Zpívání pod vánoční borovicí  od 16,00 společně s rodiči na zahradě od 16,00 hodin               

( zpívání, grilování, ochutnávání)

 

 

Platbu plavání proveďte, prosíme, do 13.11. 2019 na účet mateřské školy.

Částka na pololetí je 1120 Kč.

Do poznámky dejte : plavání a jméno dítěte.

Od ledna 2020 z důvodu nového financování škol, nebudeme mít sníženou cenu na jednu hodinu na 60 Kč,

počítejte s 80 až 85 Kč za hodinu.

Kdo byste nechtěl již ve druhém pololetí chodit, oznamte to prosím v MŠ.

 

 

Ve středu 6.11. 2019 bude běžný provoz. O plavání vás budeme informovat.

 

         Foto dětí -  paní Puldová vyzvedávejte po obědě nebo odpoledne od 14,30  

         do 16 hodin  v červené třídě u p.učitelky Jarošové

         nebo příští týden ráno od 7,30 do 8,30 a po obědě.

 

 

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

                 mateřská škola bude uzavřena

 

           od pondělí 23. do úterý 31. prosince 2019.

Provoz začíná 2.1. 2020.

 

 

2. výběr FONDu ( 500,- Kč na divadélka a akce) - pro ty co ještě nezaplatili bude 5. listopadu  - ráno od 6,30 do 8,30  v chodbě u výtahu.

 

Listopad 

1.11.

10,00  Fotografování p. Pešl – Vánoční téma Dárek  270,- Kč

Kdo si nepřeje , aby se dítě fotografovalo nahlaste to, prosíme, ve svých třídách.

4. – 9. 11.

Brigádnický týden ( čtvrtek 15 -18 a sobota  9 -11 s opékáním buřtíků po práci)

5.11.

Vyšetření zraku -  informace o projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí – „Koukají na nás správně?“.www.primavizus.cz   - nutno se přihlásit v šatnách

11.11.

Dopoledne  - Kouzelné představení

Martinská slavnost 16,30 – 18  hodin společně s rodiči a s sebou lampionky.

26.11.

Jak Kašpárek vysvobodil princeznu

28.11.

Adventní zdobení  od 16,00 v horních třídách společně s rodiči

Jinak sledujte třídní nástěnky, kde máte i individuální programy tříd.

 

Konzultační hodiny ředitelky: 

5.  a 26. listopadu od 16 do 17,30 hodin v ředitelně. Jiný termín si lze domluvit telefonicky.

 

 

Všem vám moc děkujeme za  vaši vstřícnost při výměně koberců.

 

 

Vážení rodiče,

 

bohužel až v týdnu  od 7. do 11. října bude probíhat v mateřské škole výměna koberců v zelené , žluté třídě a v třídě žabičky.

 

Akce je plánována a financována MČ Praha 13.

Původně byl termín realizace  v době letních prázdnin, ale nepodařilo se.

Vše jsme vystěhovali a připravili, ale bohužel.

 

V daném týdnu budou prostory jmenovaných tříd mimo provoz.

Jak nám můžete pomoci?

Prosíme, abyste si v tomto týdnu, pokud můžete, nechali děti doma.

Vyhneme se všichni, ale zejména děti stresu (apeluji tak na maminky na mateřské dovolené a v domácnosti).

Ve třídách budou seznamy, na které, prosíme, potvrďte docházku do MŠ 7. -11.10.

 

Kroužky budou nahrazeny v prodlouženém období června(prodlouží se o týden).

Nelze posunout plavání.

Fotografování se přesune na jiný termín, dáme vám vědět co nejdříve.

 

Prosíme o shovívavost i v tomto týdnu, kdy musíme opět vše ze tříd vystěhovat.

O průběhu a možných změnách vás budeme informovat na vchodových dveřích.

 

Říjen 

3. a  4.10.

Fotografování p. Puldová od 8,00 hodin - přihlašujte na nástěnkách v šatnách tříd.

10.10.

10,00  Fotografování p. Pešl – Vánoční téma Dárek  270,- Kč

21. – 25.10.

Brigádnický týden ( čtvrtek 15 -18 a sobota  9 -11 s opékáním buřtíků po práci)

31.10.

Tři pohádky pro tebe v 9,00 hodin

 

 

 Výběr FOND ( na společné akce a divadla)

500 Kč

3.10. 2019 od 7,00 hodin.

Vybírat budeme ráno u výtahu - projdete svou třídou.

Odpoledne od 15,00 v ředitelně mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

matařská škola