Konec zvonec v červnu

 

1.6.

Veselý  Kabaret ( státní opera) v 9,00  hodin

28.5. - 3.6.

Školka v přírodě - BABUREK

 12.6.

 

13.6.

Rozloučení s předškoláky, zahradní   slavnost  - od 16,00

Ve středu 13. června 2018 odpoledne  informační schůzka  pro nové rodiče od 18,00 hodin v zelené třídě.

15.6.

Dravci v 10,00 hodin

 27.6.

Zamykání mateřské školy s programem Standa a Vanda - grilování  - od 15,30

 

Jak bude utíkat květen

 

 

10.5.

Den pro všechny – maminky, babičky, tatínky, dědečky a naše děti  od 16,00 hodin

11.5.

Prezentace ZUŠ pro předškoláky od 9,00 hodin

11.5.

Náš nový kamarád – interaktivní představení, 3 skupiny od 9,00 hodin

15.5.

O statečné Margitce   -  v 9,15 Hod

21.5.

Den pro zahrádku v Zahrádce – slavnostní ukončení projektu MHMP ŽP – Zahrada, ve které si jenom nehrajeme, ale všichni společně poznáváme a pracujeme od 15,30 hodin

 

Zápis do mateřské školy 

2.5.

Vydávání tiskopisů - lze si i vytisknout z našich stránek     13 - 17 v ředitelně

16.5.

Příjem žádostí a tiskopisů  13 -17 v ředitelně

17.5.

V rámci ŠABLON I. –  Společná setkávání s rodiči - přednáška klinického logopeda  CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O LOGOPEDII od 17.00 hodin  v červené třídě

 23.5.

Výběr dokumentace ke škole v přírodě ráno od 6,30 do 8,30  u výtahu od 16,00 v ředitelně

 

 

Duben co dělat budem

 

 

 

 

  3.-7.4.

Brigádnický týden (čtvrtek od 15,00 do cca 18,00 a sobota od 9,00 do  cca 11,30 hod. s opékáním buřtíků po práci)

Budeme rádi když nám přijdete pomoci ( hrabání, natírání, přenášení, vyhazování, řezání)

Snad přijde i Sluníčko!!!

 

 

13.4.

 

Fotografování  -Sada  + společné foto. Od 10.00 hodin. Cena 250,- Kč

 

19.4. 

 

 

 

23.4.

 

 

20.4.

 Den Země – Centrální park od 10,00 hodin cesta Tajemným lesem

Odpoledne od 13 hodin - Bezpečná 13 do 14,30.

 

Odpoledne od 16,00 hodin - Sázení s prarodiči a rodiči na naší školní zahrádce, výsadba bylinek a zeleniny. Bylo přeloženo z 19.4.

 

Pohádka o Budulínkovi ( loutkové divadlo) 9,15

   

 

23.-27.4

Čarodějnický týden, 26.4.  Čarodějničky, – soutěže, opékání buřtíků (buřtíky s sebou)

( 16,30 do 18,30)   

  předškoláci spaní v mateřské škole – 26.4.               (Na spaní , prosíme, nahlaste do 24.dubna v modré  a červené třídě).

 

Kdo ještě nezaplatil FOND na 2. pololetí 2018, prosím zaplaťte 27.3. 2018.

Ráno u výtahu od 7,00 do 8,00 a odpoledne od 16 do 17 hodin.

 

Těšme se na březen

1.3.

Schůzka pro rodiče dětí, které pojedou na školu v přírodě od 17,30 hodin

6.3.

Vzdělávací program o životě našich nevidomých spoluobčanů – 3 skupiny

13.3. 

Bezpečnostní průprava dětí ( záchranáři, hasiči, policie) – 3 skupiny pro předškoláky od  9.00 hodin

20.3.

 

 

21.3.

 

 

Den otevřených dveří od 9,30 do 10,30  a od 15,30 do 16:30 hodin

Velikonoční zdobení  od 16,00 v horních třídách.

Přineste si jedno vajíčko a krabičku na výrobky.

Děti si po  16 hodině vyzvedněte dole ve třídách a přijďte společně za námi.

POZOR!!! Byl změněn termín!!!

 

 

Co budeme dělat v únoru

20.2.

Divadlo – Princezna na Hrášku – od 9,15 hodin

12.-23.2.

Masopustní týden – maškary,  prezentace dovedností dětí ( besídky)

 

Červená, modrá - 14. února od 16,30 hodin, zelená – 15. února od 16,30 hodin.   

Žabičky a žlutá třída  - 22. února                                                                    

26.2.

Výběr FOND na 2. pololetí  - 500,- Kč

 7,00 – 8,30 hodin dole u výtahu

 odpoledne od 13,00 do 17,00 v ředitelně.

 

 

   
   
   
   

 

 

 

 

Co přijde v lednu 2018

 

 

 

 

5.1.

Návštěva v ZŠ Mohylová

 

15.1. 

Divadlo – Zvířátka a loupežníci od 10,45 hodin

 

Konec ledna a během února 

Konzultace před zápisem pro rodiče předškoláků    

(podle rozpisů v šatnách)

 

Konzultace ředitelky pro rodiče      středa 24.1. 2018    

                                                                          od 16 do 17 hodin.

 

 

 

 

 

  

 

Když Vánoce přicházejí

 

 

4.12.

Zdobíme stromeček s panem starostou –

od 10 hodin na Slunečním náměstí.

                                Prosíme, teple nás oblečte.

5.12.

Mikuláš a čert ve školce – dopoledne         

    (dopolední nadílka) – žádné strašení!!!

14.12.

Divadlo – O neposlušných telátkách v 11,05 hodin

20.12.

Zpívání pod vánoční borovicí  od 16,00 společně s rodiči na zahradě                           

( nechoďte do centra, přijďte k nám) – vystoupení dětí, zpívání, pohodování

21.12.

Koncert – zahrají manželé Ptákovi - dopoledne

 

Prodej vánočních stromků u MŠ – bude upřesněno

jen v neděli 17. prosince

 od 13,30 do 14,15 hod

   27.- 29.12.

Vánoční prázdniny

 

Konzultační hodiny ředitelky: středa 13.12. 2017  -    od 16,15 do 17,45 hodin

 

Co budeme dělat společně v listopadu

 

3.11.  Jdou předškoláci do ZŠ Mohylová – informace v šatnách

 

4.11.  V sobotu může přijít na mimořádnou hrabací brigádu, ten 

          kdo bude mít chuť.

          Od  9 do 11 hodin. Buřtíky budou a něco teplého také.

 

9. 11. Divadlo – Červená Karkulka od  9,15 hodin ( Bářino

          Toulavé divadlo)

 

9. 11. Večer – Martinská slavnost

          Sejdeme se společně do 16,30 na školkové zahradě a pak

          se vydáme na světélkový průvod.

                                                Připravte si lampionky.

     

23.11. Adventní zdobení od 16 hodin v horních třídách –

           budeme volně procházet.

           Vyrobíme si pár vánočních maličkostí – ochutnáme něco

           z naší kuchyňky.

           Na výrobky si přineste menší papírovou tašku nebo

           malou krabičku.

 

29.11. Předškoláci – exkurze do Zemědělského muzea –

           s programem o myslivosti ( výcvik psů,vábení zvěře,

           apod.)

 

              Říjen 

3.10.

Veterinární správa – přednáška pro předškoláky o chování zvířat a chování ke zvířatům v 9,30 hodin ( červená a modrá)

5.10.

Divadlo  - Tři výlety do pohádky ( divadlo Glans) 9,00

6.10.

Předškoláci jdou do Základní školy Mohylová – informace na třídních nástěnkách

9.10.

Foto p. Puldová      kolem 8,00  (červená, modrá)

10.10.

Foto p. Puldová      kolem 8,00  (zelená, žabičky a žlutá)

16.- 21.10. 

Brigádnický týden ( čtvrtek 15 -18 a sobota  9 -11 s opékáním buřtíků po práci, jinak můžete přijít v jakýkoli den a dobu) buřtíky koupíme  z FONDU MŠ)

17.10.

Foto p. Pešl – sada s vánočním motivem 250,- v 10,00 hodin (kdo si nepřeje, aby se dítě fotografovalo , prosíme, nahlaste nám ve třídě)

19.10.

V rámci spolupráce mateřských škol Šablony ( OP VVV) – Sportovní olympiáda v MŠ Havaj od 10,30 hodin ( červená a modrá)

 

 

Konzultační hodiny ředitelky:

Středa 11.10. odpoledne od 16,15 do 17,45 v ředitelně. Prosím, dejte mi vědět emailem.

 

Výběr FONDu 500,- Kč hotově na akce v MŠ 1. pololetí     16.10. 2017 ráno od 6,30 do 8,30 hodin u výtahu odpoledne od 16.00  v ředitelně.

 

 

 

 Září 

1.9.

První setkání s novými dětmi  9,00 na školní zahradě

4.9.

Zahájení školního roku

6.9. 

Informační schůzka pro rodiče      od 18,00 hodin  ( část společná v zelené třídě, informace ve třídách) 

 27.9.

Keltská slavnost  16,30 -18,00 hodin (společně s rodiči na školní zahradě)

 

matařská škola