Informace o školce

Naše mateřská škola je umístěna v lokalitě Nové Butovice, v její okrajové části s výhledem na Prokopské údolí, v přímém sousedství s Centrálním parkem a Nepomuckým rybníkem. Budova mateřské školy má dvě části. Pavilon pro vzdělávání dětí a správní část se školní kuchyní, která je součástí přilehlého panelového domu.

Pavilon pro vzdělávání dětí je umístěn ve velké zahradě, zastíněné vzrostlými stromy, vybavené herními prvky, pískovišti, prostorem pro malá dětská bádání a zelenou učebnou.

Mateřská škola organizuje vzdělávání  pro děti ve věku od 3 do 6 let, pokud to kapacita dovoluje přijímáme i děti od 2 let.

Vzdělávání probíhá v 6 třídách. Děti jsou rozděleny podle věku.

Počet dětí ve třídách je od počtu 15 dětí nejmladších do 25 nejstarších.

Kapacita mateřské školy je 120 dětí.

Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu s názvem Jak si vesele rosteme, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.

Filozofií naší mateřské školy je vytvářet pro děti bezpečné a podnětné prostředí, které jim  umožní přirozený rozvoj a připraví je na bezproblémový přechod do základní školy. Snahou je rozvíjet dítě v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v životě nevyhnutelně čekají.