Informace z kroužků

 Dny, kdy budou probíhat kroužky v MŠ

 

 Pondělí:

keramika: 14 - 15 a 15 - 16

flétna: 15 -15,30 a 15,35 -16,05

 

 Úterý:

angličtina: 14,30 - 15 a 15,05 -15,35

 

 Středa:

jóga, pohybová výchova: 15-15,30 a 15,35 -16,05

 

Logopedickou prevenci ještě dorozdělujeme a termíny budou mít děti v šatně.

Logopedická prevence a jóga/PV jsou kroužky vedené pedagogy MŠ v rámci rozšíření vzdělávací nabídky. Jsou realizovány bezplatně.

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

matařská škola