Informace z kroužků

 Plánujeme tyto kroužky:

Kroužky  v rámci rozšíření vzdělávací nabídky - vyučují naše paní učitelky

Balet 1x za 14 dní

Jóga 1 x za 14 dní

Hudební kroužek 1 x za 14 dní

 

Kroužky jsou určeny starším dětem, které již zvládly adaptaci na nové prostředí.

 Polytechnický kroužek pro předškoláky ( červená a modrá třída) 1 x za 14 dní

Angličtina pro předškoláky ( červená a modrá třída) 2 x  týdně

Dny budou upřesněny během září.

 

Logopedická prevence bude probíhat v rámci denního programu ve třídách.

 

Plavání - pro předškoláky ( červená a modrá třída) 1 x týdně - bazén gymnázia Heyrovského  - středa dopoledne

 

 Externí aktivita:

 Keramika 1 x týdně - pondělí