Informace z kroužků

 

Stále ještě dotváříme roční plán  a tak zatím plánujeme tyto aktivity:

Keramiku - pondělí 14,00 - 16,00 hodin ( dvě skupiny)

Flétnu v pondělí proti keramice. Děti se vystřídají.

Plavání - středa dopoledne 1. pololetí červená třída, 2. pololetí modrá třída

Angličtina

Bude jednou týdně, v úterý od 14,30 do 16,00 hodin (děti  budou ve  třech skupinách podle úrovně).

Závazně přihlašovat se můžete na informačních listech.

Ve středu  od 14,30 do 16,00 - Pohybový kroužek s Martinkou x jóga s Míšou ( kroužek zajišťovaný pedagogy mateřské školy).

Logopedická prevence pro děti a děti s rodiči (kroužek zajišťovaný pedagogy mateřské školy) - termíny budou stanoveny p. učitelky Chalupová a Jarošová. Děti rozděleny na starší a mladší.

 

Počítejte s tím, že kroužky jsou zejména pro starší děti. Kromě plavání budou začínat od října.

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

matařská škola