Konzultační hodiny ředitelky pro rodiče:

              26. února 2019 od  16 do 17,30 hodin

              12. března 2019 od 16 do 17,30 hodin

              26. března 2019 od 16 do 17,30 hodin

   

 Pokud potřebujete konzultaci v jiném termínu, domluvme se e-mailem: mshusnikova2076@seznam.cz

matařská škola