Konzultační hodiny ředitelky pro rodiče:

                   6.  a  20. listopadu od 16 do 18 hodin v ředitelně.

 

 

 

 

 Pokud potřebujete konzultaci v jiném termínu, domluvme se e-mailem: mshusnikova2076@seznam.cz

matařská škola