Konzultační hodiny ředitelky pro rodiče:

    

středa 18.9. 2019 odpoledne od 16,15 do 17,30 hodin.     

   

 Pokud potřebujete konzultaci v jiném termínu, domluvme se e-mailem: mshusnikova2076@seznam.cz

matařská škola