Letní provoz 2018

 

Jídelníček 30.7. -3.8. 2018.pdf

 

Jídelníček 6. - 10.8. 2018.pdf

 

 

Milí rodičové,

 

ve třídách u našich paní učitelek máte potvrzení o platbě školného 250,- Kč, pro potřebu slevy na dani za rok 2018.

 

Může se stát, že budete mít špatně jméno nebo datum narození ( nejsem robot), tímto se vám omlouvám a paní učitelky mají volný tiskopis, kde si  vyplníte správné údaje.

 

Vám co již dnes končíte přejeme krásný zbytek prázdnin.

 

                  Kolektiv pracovníků v ZAHRÁDCE

 

Přeplatky za stravné vám budou přeposlány na vaše kmenové mateřské školy v průběhu  srpna.

 

 

 

Děti z MŠ ZAHRÁDKA,

které budou chodit o prázdninách

do mateřské školy Ovčí Hájek!!!

 

Budou chodit do 1. třídy a budou chodit do MŠ v oranžovém tričku.

 

Děkujeme, že se pěkně připravíte.

 

 

        Prázdninový provoz v MŠ ZAHRÁDKA – léto 2018

        ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD podle mateřských škol

 

 

 

Třída mateřské školy

Třída mateřské školy

1. patro

 

Rosnička

Srdíčko

Zahrádka - červeňáčci

  

Běhounkova 2300

U Bobříka

Zahrádka - modráčci

 

 

 

přízemí

 

 

Ovčí Hájek

Zahrádka - žluťáčci

Zahrádka - žabičky

 

 

 

 

 

U Stromu

Husníkova 2075

Zahrádka - zeleňáčci

 

 

 

 

Od 6,30 do 7,00 hodin budou otevřeny dolní třídy - žlutá a zelená a oba vchody. Vstup, do zahrady brankami, je na číselný kód, který rodiče obdrželi v den podání žádosti.

Děti rodičů, kteří nezaplatili  nebo nepřinesly 5.6.2018 žádost nebudou do mateřské školy přijaty.

Kdo nedodal kopii kartičky pojištěnce, předá ji ráno paní učitelce.

Prosíme, sledujte počasí a podle toho oblékejte děti do mateřské školy.

Předškoláci nebudou spát jen 30 minut odpočívat. Kdo z rodičů si přeje, aby dítě spalo, nahlásí to ve třídě. 

Potvrzení o platbě ,,školného" 250 Kč (podklad pro daně 2018), budete mít ve třídách.

 

 

Odevzdávání přihlášek z jiných mateřských škol

se koná v úterý 5. června 2018.

 

Vážení rodiče, zde máte rozpis:

Mateřské školy zajišťující provoz o prázdninách 2017/2018

Letní provoz 2018

 

 

2. 7.  – 13. 7. 2018      MŠ Píšťalka, Chlupova 

 

16. 7. – 27. 7. 2018     MŠ Ovčí Hájek 2177

 

30.7. -  10.  8. 2018     Husníkova 2076, MŠ Zahrádka

Od 13.8. do 31.8. 2018 budou všechny mateřské školy na MČ Praha 13 uzavřeny.

V od 1. března budete mít v šatnách seznamy, kde si budete moci docházku rezervovat do 15. května 2018. S nenahlášenými dětmi nelze počítat. Prosím, podepište i pokud nemáte o docházku zájem. Pokud nevíte napište se, a pak můžete požadavek ještě zrušit v době platby.

Nenechávejte prosím zápis na poslední chvíli. Protože je vysoká poptávka po  umístění, nelze zapisovat děti po stanovené době.

Upozorňuji, že provoz je organizován pro děti pracujících rodičů a některé mateřské školy můžou požadovat potvrzení od zaměstnavatele.

Děti mateřské školy ZAHRADKA budou platit podle kalkulace na červen + srpen. Vše budete mít na nástěnkách.

 

Informace pro rodiče dětí, které budou naši mateřskou školu navštěvovat o letních prázdninách 2018.

 

Husníkova 2076/6, Stodůlky,Praha 5, 15800

Telefon: 235514972, 733552381

e-mail: mshusnikova2076@seznam.cz

www: mshusnikova2076.cz

 

Informace pro rodiče

 • Pokud chtějí rodiče umístit dítě během prázdnin do naší mateřské školy, vyplní žádost, kterou  obdrží v kmenové mateřské škole, kam dítě dochází. Řádně vyplněnou žádost doručí s okopírovanou kartičkou  zdravotní pojišťovny, do MŠ ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076 – ředitelna školy  v úterý dne:                                                                                                                                                    5. června 2018 od 6,30 do 9,00 hodin a odpoledne  od 13,00 do 18,00 hodin.

 • Informaci k prázdninovému provozu najdete i  na webových stránkách školy www.mshusnikova2076.cz (Letní provoz  2018) nebo budou vyvěšeny v den nástupu dětí do mateřské školy na dveřích. Stejně i seznamy dětí najdete na nástěnkách v portálech mateřské školy.

 • Děti budou přijímány dle pořadí podání přihlášky. Počet přijatých dětí závisí na  výši povolené kapacity mateřské školy.

Platba školného a stravného

proběhne pouze převodem na účet mateřské školy               154386815/0300

do 1. června 2018 do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a název mateřské školy kam dítě dochází.

Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti v den odevzdávání žádostí 5.6. 2018.

 Stravné:  děti do 6 let 1 týden 185,- Kč, 2 týdny 370,-Kč ( 37 ,- Kč den)

 Stravné:  děti  7 let  1 týden 200,- Kč, týdny 400,-Kč (40 ,- Kč den)

Školné ( úplata) 250,- Kč, neplatí 6 leté děti před nástupem do základní školy a děti s OŠD.

 • Provoz mateřské školy od 6,30 hodin do 17,00 hodin

 • Přivádění dětí do  8,30 hod. Vyzvedávání dětí v poledne od 12,15 do 12,30 hodin, odpoledne od  14,30 hodin do 17,00 hodin. Jinou docházku lze domluvit s třídní učitelkou den dopředu nebo e-mailem do 8,00 hodin ráno v daný den.

 • Dítěti, které nebude omluveno do 8,30 hodin bude naúčtováno stravné.

 • I pro letní provoz platí Školní řád mateřské školy, se kterým jsou rodiče povinni se seznámit na webových stránkách mateřské školy nebo v šatnách mateřské školy.

 • Kritéria pro přijetí dítěte k omezenému provozu:

  - přihláška na kmenové mateřské škole v daném termínu

  - včasná úhrada plateb ( 1.6. 2018)

  - předání  Žádosti o přijetí v MŠ a Pověření k vyzvedávání dítěte dne 5.6. 2018

 • Doporučení ze strany mateřské školy

  Vybavení dětí – domácí obuv, splňující zdravotní hledisko ( ne  pantofle!)

  Oblečení odpovídající aktuálnímu počasí  ( pokrývku hlavy).

  Mladší děti, které spí pyžamo  ( nahlásíte při platbě).

  Nejlépe do textilní větší tašky  ( náhradní oblečení- tričko, spod.prádlo, ponožky)

  Další výbavu podle individuální situace  (slun. brýle, krém na opalování, pláštěnku, apod.)

  Mateřská škola preferuje pobyt venku a vzdělávací činnosti přenáší na zahradu, v případě příznivého počasí třeba hry s vodou, dejte proto dětem takové  oblečení, aby vám nevadilo, že se ušpiní nebo umočí. Vše podepište!!! Děti mažte krémem již ráno doma.

 • Strávíme společně dva prázdninové týdny. Nebojte se zeptat. Nebojte se nás upozornit na to, co se vám nelíbí. Využijte všechny uvedené kontakty.

 • Budeme se snažit, abyste všechny informace měli na webových stránkách a na nástěnkách.

   

Přejeme Vašim dětem příjemný pobyt v naší mateřské škole.       Pavla Jirglová, ředitelka školy

 

matařská škola