Letní provoz 2021

 

Covid od 11. července 2021
 
Návrat ze zemí s velmi vysokým či extrémním rizikem nákazy
 
Ochranné opatření stanovuje, že MŠ či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
 

Vážení rodiče,

 přiblížil se poslední den letošní školní docházky 2020/2021 – 30. červen 2021.

 

V souvislosti s navazujícím prázdninovým provozem, bych vás chtěla požádat, abyste si odnesli všechny věci dětí ze šaten ( rezervní oblečení, přezůvky, holínky), aby nezůstalo nic v šatnách.

 

Kdo bude pokračovat v docházce od 1. do 16. července ( dítě je přihlášeno a má zaplacenou docházku) vezměte si též věci domů a přineste si jen nezbytné věci.

 

Počítejte s tím, že prázdninový provoz začíná v 6,30  a končí v 17,00 hodin.

 

Ve čtvrtek budou všechny třídy začínat od 6,30, pak se přizpůsobíme potřebám rodičů.

 

Děti budou rozděleny:

Červená v červené                       Modrá v modré

Motýli ve žluté                            

Děti ze žluté třídy, zelené a žabiček budou spojeny v zelené třídě.

 

                Krásné klidné prázdniny vám všem z MŠ ZAHRÁDKA

 

Rozdělení dětí do tříd.pdf

 

Rodiče dětí z MŠ ZAHRÁDKA budou o platbě informováni od 7.6. na nástěnkách MŠ.

Podle stavu vašich kont budete vědět, že je potřeba uhradit i částku na letní provoz s platbou na červen.

 

Podávání vyplněných žádostí a dalších tiskopisů rodičů dětí

z MŠ Havaj, Rosnička a Ovčí hájek bude probíhat v

úterý 8.6. a ve středu 9.6. od 6,30 do 9,00 a 13,00 do 18,00 hodin

v ředitelně mateřské školy.

Podmínkou přijetí dítěte je úhrada platby do stanoveného termínu a přihlášení v kmenové mateřské škole.

 

 

1. -16. července MŠ ZAHRÁDKA

19. -30. července MŠ HAVAJ
 
 
Vypisujte zájem na nástěnkách v šatnách, podle pokynů p. učitelek.
V týdnu od 24.5, 2021 obdrží rodiče přihlášených dětí pokyny pro přijetí na MŠ Havaj.
 
V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy.

 

matařská škola