Letní provoz 2022

                   

              MS logo barva.JPG                                                                                                                                        

                                                  Vážení rodiče,

 od 1. dubna 2022,  prosíme, vyplňujte tabulky na nástěnkách v šatnách:

Docházka do náhradních mateřských škol v červenci 2022. 

Poslední den k přihlášení je  15. května, pokud si do té doby nebudete jisti napište se, a pak podle situace, buď podáte přihlášku na danou mateřskou školu nebo ne.

Popřípadě kontaktujte ředitelku mateřské školy – mob. 733552381.

 

Pokud ředitelka školy nenahlásí vaši docházku na mateřské škole, kam byste chtěli docházet, nebude vaše dítě přijato.

Letní provoz zajišťují dané mateřské školy pro děti z 5 až 6 mateřských škol a je potřeba s předstihem vědět počty docházejících dětí.

Docházka je organizována pro děti obou pracujících rodičů.

 

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2021/2022 bude naše mateřská škola uzavřena po oba měsíce - červenec i srpen 2022.

 Náhradní mateřské školy pro naše děti:

          1.     – 15. 7. 2022 - Mateřská škola U Rumcajse


     www.ms-rumcajs.cz

 16. – 31.7. 2022 - Mateřská škola Rozmarýnek

www.msrozmarynek.cz

 

V srpnu jsou všechny mateřské školy MČ Praha 13 uzavřeny.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku mateřské školy na t.č.: 733552381.

Od měsíce dubna se budete moci zapisovat na seznamy na nástěnkách v šatnách.

Ukončení přihlašování bude  15. května.

Pro zařazení dítěte je potřeba dodržet termín.

Prázdninový provoz je organizován pro děti pracujících rodičů.

 

V naší mateřské škole budou v jedné části prázdnin probíhat stavební úpravy.