Plán akcí pro školní rok 2018/2019

  • Na společných akcích mateřské školy, kde jsou přítomni i rodiče dětí, si za své děti zodpovídají rodiče.
  • Některé akce budou v průběhu roku doplněny

 

 

                                                                                         Únor

19.2.

Strašidýlko Bačkůrka         9,15 hod.    

25.2.- 5.3.

Masopustní týden – maškary,  prezentace dovedností dětí              ( besídky)

 

Úterý 26.2. modrá, žabičky - od 16,30 hodin,                         středa27.2.  červená, žlutá a zelená - od 16,30 hodin.

Březen

7. 3.

Schůzka ke škole v přírodě od 17,00 v modré třídě

 

Brigádnický týden ( čtvrtek a sobota s opékáním buřtíků po práci)  - Podle stavu prací na zahradě výzva 20.

Od 11.3. do 22.3.

Konzultace před zápisem pro rodiče předškoláků         (podle rozpisů v šatnách)

25.3.

8,00 fotografování sada / společná cena  250 Kč/35 Kč

28.3.

Den otevřených dveří od 9,30 do 10,30  a od 15,30 do 16:30 hodin

Duben

11.4.  

Divadlo Glanc - Do pohádky za kůzlátky 9,00 hodin

 

Den Země – Centrální park

23.- 26.4.

 Čarodějnický týdenČarodějničky, – soutěže, opékání buřtíků ( 16,30 do 18,30)     předškoláci spaní v mateřské škole – 25.4.

26.4.

10,00 dopoledne se sokolníkem od 10,00

Květen

2.5  a 16.5.

Zápis do mateřské školy  -  13 -17 hodin                                            2.5. vydávání tiskopisů – osobně v MŠ. Jinak můžete tiskopisy stahovat z webových stránek mateřské školy.                               16.5. odevzdávání dokumentů s potvrzením lékaře o očkování.

16.5.

Den pro všechny od 16,30 do 18,00 hodin.

27.5. -2.6.

Škola v přírodě Babůrek

Červen

 

Rozloučení s předškoláky, zahradní   slavnost  - od 16,00

24.6.

Zamykání mateřské školy s programem Standa a Vanda - grilování  - od 15,30

 

Předškoláci budou chodit do ZŠ Mohylová – podle pokynů ZŠ 1. pátek v měsíci pokud se nevyskytne mimořádná akce.

Termíny, které ještě nemají datum, budou upřesněny.

Průběžně budou přidávány další akce, podle tradiční nabídky.

Rodiče budou informování  i v přehledu jednotlivých měsíců.

matařská škola