Plán akcí pro školní rok 2019/2020

  • Na společných akcích mateřské školy, kde jsou přítomni i rodiče dětí, si za své děti zodpovídají rodiče.
  • Některé akce budou v průběhu roku doplněny

 

 

 Září 

30.8.

První setkání s novými dětmi  10,00 hodin na školní zahradě

2.9.

Zahájení školního roku

5.9. 

Informační schůzka pro rodiče      od 18,00 hodin                                                                                                 ( část společná v zelené třídě, informace ve třídách) 

13.9.

Medobraní – starší děti od 9,00 hodin

19.9

Keltská slavnost  16,30 -18,00 hodin (společně s rodiči na školní zahradě)

Říjen 

10.10.

10,00  Fotografování p. Pešl – Vánoční téma Dárek  270,- Kč

21. – 25.10.

Brigádnický týden ( čtvrtek 15 -18 a sobota  9 -11 s opékáním buřtíků po práci)

31.10.

Tři pohádky pro tebe v 9,00 hodin

 Listopad 

11.11.

Martinská slavnost 16,30 – 18  hodin společně s rodiči a s sebou lampionky.

26.11.

Jak Kašpárek vysvobodil princeznu

28.11.

Adventní zdobení  od 16,00 v horních třídách společně s rodiči

 Prosinec 

5.12.

Mikuláš a čert ve školce - dopoledne

19.12.

Jak zlatník ke štěstí přišel v 9,15 hodin

19.12.

Zpívání pod vánoční borovicí  od 16,00 společně s rodiči na zahradě

23.12. – 31.12.

Vánoční prázdniny

Leden

 

 

Únor

 

 

 

Masopustní týden – maškary,  prezentace dovedností dětí ( besídky)

 

Červená, modrá, žabičky - od 16,30 hodin, žlutá a zelená - od 16,30 hodin.

Březen

 

Den otevřených dveří od 9,30 do 10,30  a od 15,30 do 16:30 hodin

 

Brigádnický týden ( čtvrtek a sobota s opékáním buřtíků po práci)

 

Konzultace před zápisem pro rodiče předškoláků         (podle rozpisů v šatnách)

Duben

 

 

 

Den Země – Centrální park

 

 Čarodějnický týden Čarodějničky, – soutěže, opékání buřtíků ( 16,30 do 18,30)     předškoláci spaní v mateřské škole – 27.4.

Květen

 

Zápis do mateřské školy  -  13 -17 hodin

16.5. odevzdávání dokumentů, s potvrzením lékaře o očkování.

 

Den pro všechny

 

Škola v přírodě Babůrek

Červen

 

 

 

Rozloučení s předškoláky, zahradní   slavnost  - od 16,00

24.6.

Zamykání mateřské školy s programem

 

Předškoláci budou chodit do ZŠ Mohylová – podle pokynů ZŠ 1. pátek v měsíci pokud se nevyskytne mimořádná akce.

Termíny, které ještě nemají datum, budou upřesněny.

Průběžně budou přidávány další akce, podle tradiční nabídky.

Rodiče budou informování  i v přehledu jednotlivých měsíců.

 

matařská škola