Plán akcí pro školní rok 2021/2022

 

Na společných akcích mateřské školy, kde jsou přítomni i rodiče dětí, si za své děti zodpovídají rodiče.

Některé akce budou v průběhu roku doplněny.

 

Březen

 

1.3.                        Divadélko - pohádka Hledání jara 1.3. v 8,30 hodin

 

17.3.                                                        Fotografování pan Pešl - jarní přání + společné foto

                              tříd od 8,00 hodin

 

28.3. - 2.4.             Brigádnický týden   ( čtvrtek a sobota s opékáním

                              buřtíků po práci)

 

29.3.                      Ptačí zpívání 9,00 hodin

 

Duben

 

7. a 8. 4.               Zápis do základních škol Prahy 13

 

13. a 21.4.            Dny otevřené mateřské školy

                            13. dubna odpoledne od 15 do 17 hodin

                            21. dubna dopoledne od 9,30 do 11 hodin a odpoledne   

                            od 15 do 17 hodin

 

25. - 29.4.            Čarodějnický týden Čarodějničky – soutěže, opékání

                             buřtíků ( 16,30 do 18,30)     předškoláci spaní 

                             v  mateřské škole – 28. 4. spaní v MŠ 

 

19.4. - 1.5.           Předregistrace k zápisu do mateřské školy

  

Květen

 

3.5.                                                      Zápis do mateřské školy ZAHRÁDKA 13 - 17 hodin

 

16.5.                   Bářino toulavé divadlo 9,15 hod. – Strašidýlko Bačkůrka

 

                            Škola v přírodě - zatím zjišťujeme podmínky

 

Červen

 

17.6.                    Dravci  od 10 hodin

 

15.6.                    Rozloučení s předškoláky v 17,00 hodin