Zamykání mateřské školy

                                    27.6. 2018

 

Program:

 

Od 15,30 do 16,30            Standa a Vanda ( veselé zpívání a tancování)

 

Od 16,30 do 18,00            posezení na školní zahradě, grilování

 

V době od 15,30 do 16,30 si mohou děti vyzvednout rodiče a nebo budou na akci děti v péči mateřské školy.

Abychom zachovali bezpečnost, po skončení Standy a Vandy, si paní učitelky vezmou děti bez rodičů na krajní pískoviště, aby měli o dětech přehled.

Všechny děti budou mít pásek se jménem a při převzetí dítěte rodičem tento pásek dají paní učitelce.

Snažte se přijít včas a užít si poslední den v mateřské škole se svými dětmi.

 

Tanečky a Jóga
 
 

  

již v červnu nebudou. S jógou se děti rozloučí příští týden během dopoledne.

 

 

 

POZOR!

 Mimořádná situace v době pobytu dětí na škole v přírodě!!!

 

V týdnu od 28. do 31.5. 2018 bude opravována dlažba ve vstupních portálech. Řeší MČ Praha 13.

Bude omezen vstup do MŠ!!!

 

1. etapa

Děti z modré třídy budou spojeny v červené třídě. Budou mít pytle v červené šatně.

Děti ze žluté třídy budou ve žluté třídě.

Děti ze žabiček a zelené třídy budou spojeny v zelené třídě. Budou mít boty v prostoru pod schody a my poprosíme rodiče, aby prošli žlutou třídou, převlékli děti v zelené šatně a dali je do zelené třídy paní učitelce.

 

2. etapa

Děti z červené třídy budou spojeny v modré třídě a budou mít své oblečení na stojanu v šatně.

Děti ze zelené třídy a žabiček budou spojeny a věci budou mít ve své šatně.

Děti ze žluté třídy budou ve žluté třídě. Boty budou mít v prostoru pod schodištěm od zelené třídy a prosíme rodiče, aby prošli do žluté šatny, kde děti převlečou a předají p. učitelce.

 

Etapy jsou vázány na postup práce. Budete informováni od zástupkyně ředitelky.

 

Odjíždí 43 dětí a 6 pedagogů. Nebudou p.učitelky ze žluté a modré třídy a ředitelka MŠ. Pokud budete něco potřebovat obracejte se na zástupkyni p. Jarošovou nebo na mobil ředitelky 733552381.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

  2. května 2018 vydávání tiskopisů od 13.00 do 

      17.00 hodin

 

16. května podávání žádostí a odevzdávání

      vyplněných a potvrzených evidenčních

      listů od 13.00 do 17.00 hodin

 

Tiskopisy  lze stáhnout na webových stránkách mateřské školy: www:mshusnikova2076.cz

 

Rodiče dětí, které jsou účastníky povinného předškolního vzdělávání, nemusí dokládat potvrzení lékaře o očkování dítěte.

 

Milí rodiče,

 

chtěla bych Vás požádat spolupráci!!!

 

Od čtvrtka 15. března do neděle 18.3. bude v dolních třídách a kuchyni probíhat malování.

 

Prosím, kdo máte tu možnost nechte si děti doma.

 

 

                 Děkuji Pavla Jirglová a kol.

 

 

Vážení rodiče, zde máte rozpis:

Mateřské školy zajišťující provoz o prázdninách 2017/2018

Letní provoz 2018

 

 

2. 7.  – 13. 7. 2018      MŠ Píšťalka, Chlupova 

 

16. 7. – 27. 7. 2018     MŠ Ovčí Hájek 2177

 

30.7. -  10.  8. 2018     Husníkova 2076, MŠ Zahrádka

Od 13.8. do 31.8. 2018 budou všechny mateřské školy na MČ Praha 13 uzavřeny.

V od 1. března budete mít v šatnách seznamy, kde si budete moci docházku rezervovat do 15. května 2018. S nenahlášenými dětmi nelze počítat. Prosím, podepište i pokud nemáte o docházku zájem. Pokud nevíte napište se, a pak můžete požadavek ještě zrušit v době platby.

Nenechávejte, prosím, zápis na poslední chvíli. Protože je vysoká poptávka po  umístění, nelze zapisovat děti po stanovené době.

Upozorňuji, že provoz je organizován pro děti pracujících rodičů a některé mateřské školy můžou požadovat potvrzení od zaměstnavatele.

 

Organizace provozu o jarních prázdnin

5. – 9. února 2018

 

V pondělí, úterý a středu budou děti spojeny:

Červená třída ve žluté třídě

Modrá třída a žabičky v zelené třídě

 

Ve čtvrtek a pátek budou děti spojeny:

Žlutá třída v červené

Žabičky a zelená třída  v modré třídě

 

Všechny šatny jsou v provozu.

 

V pátek 2.2. budou ráno v provozu všechny třídy.

 Odpoledne, prosíme, sledujte nástěnky.

 Děkujeme za spolupráci

 

Zpívání pod borovicí

 

Vážení rodiče srdečně vás zveme na zítřejší (20.12.2017) vánoční slavnost.

 

Prosíme, vyzvedněte děti do 15,45 ve třídách a přijďte na školní zahradu.

 

Připravte dětem teplé oblečení.

 

Děti, které nebudou mít na slavnosti své rodiče budou se sloužící paní učitelkou v zelené třídě.

 

Všem vám přejeme krásné a klidné Vánoce a šťastný rok 2018.

 

Děkujeme za celoroční spolupráci.

 

                          Všichni ze ZAHRÁDKY

Vážení přátelé,

 

http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2009/12/pernicky-2.jpgkolektiv mateřské školy  Havaj, Mezi Školami 2482, si Vás dovoluje  pozvat 25.11.2017 od 9.00 do 15.00  na Havajský jarmark .

 

 

Těšíme se na Vás všichni z Havaje

Vážení rodiče, mateřská škola bude zavřena 

ve dnech : 27. - 29. prosince 2017 ( Vánoční prázdniny)

 

 

Co budeme dělat společně v listopadu

 

3.11.  Jdou předškoláci do ZŠ Mohylová – informace v šatnách

 

4.11.  V sobotu může přijít na mimořádnou hrabací brigádu, ten 

          kdo bude mít chuť.

          Od  9 do 11 hodin. Buřtíky budou a něco teplého také.

 

9. 11. Divadlo – Červená Karkulka od  9,15 hodin ( Bářino

          Toulavé divadlo)

 

9. 11. Večer – Martinská slavnost

          Sejdeme se společně do 16,30 na školkové zahradě a pak

          se vydáme na světélkový průvod.

                                                Připravte si lampionky.

     

23.11. Adventní zdobení od 16 hodin v horních třídách –

           budeme volně procházet.

           Vyrobíme si pár vánočních maličkostí – ochutnáme něco

           z naší kuchyňky.

           Na výrobky si přineste menší papírovou tašku nebo

           malou krabičku.

 

29.11. Předškoláci – exkurze do Zemědělského muzea –

           s programem o myslivosti ( výcvik psů,vábení zvěře,

           apod.)

                 

 

 

Milí rodiče,

 

Prosím, kdo ještě nevrátil přihlášku na školu v přírodě, vraťte!

 

Kdo jste nezaplatil 500 Kč FOND 1.pololetí 500,- Kč – zaplaťte zítra ráno u výtahu a odpoledne od 16 hodin v ředitelně.

 

Na čtvrtek a pátek prosíme počítejte s jinou organizací – podzimní školní prázdniny:

 

Děti z červené třídy budou spojeny ve žluté třídě.

 

Děti z modré třídy a žabičky budou spojeny v zelené třídě.

 

Šatny budou otevřené pro všechny.

 

Děkujeme všem obětavým brigádníčkům.

Udělali jsme hodně práce a naše ZAHRÁDKA je zase krásnější.

 

 

 

 

 

 

Náhradní platba 500,- Kč na FOND 1. pololetí

 ( divadla, akce, pohoštění na akce)

Proběhne ve středu 25.10. 7,30 – 8,30  a 16. – 17,30 v ředitelně mateřské školy.

 

Vážení rodiče, ve čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017 jsou na  školách podzimní prázdniny

 - prosíme, nahlaste ve svých třídách závaznou docházku.

                                               Děkujeme

 

 

Platba plavání  1.pololetí 2017/2018

 

Prosíme rodiče,

aby bankovním převodem uhradili částku 1140,- Kč za plavání.

Do poznámky, prosíme, napište: plavání a jméno dítěte.

Uhraďte do 27. 10. 2017.

 

Platby za stravné a školné na měsíc říjen 2017

 

Číslo účtu 154386815/0300

 +  jméno dítěte do poznámky a variabilní symbol, který obdržíte ve svých třídách

 

stravné děti do 6 let                     22 dní  814,-

           

stravné děti do 6 let  polodenní   22 dní 660,-

 

školné 500,- Kč (neplatí předškoláci 6 a 7 letí)

 

děti 7leté                                       22 dní 880,-

 

Děti, které mají platbu v mínusu – přičtou tuto platbu dluhu k přeplatku z minulých období viz seznam od 6.10. 2017 v 8,00 na nástěnce v portále.

 

 

POZOR!POZOR!

 

Organizace dne v pátek 29. září 2017

Děti budou spojeny v  zelené třídě a žabičkách.

Děti  z červené třídy budou mít pytle v modré šatně a děti ze žluté třídy budou mít pytle v zelené šatně.

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 

 

           

 

            Keltská slavnost -

 týden po podzimní rovnodennosti

                                od 26. do 29.9.

 

 

Pondělí –     - putování za dávnou historií Keltů

Seznámení dětí s keltskými symboly, četbu s návazností na minulost

 • zdobení MŠ a tříd  -

  Vyzdobit třídy plody podzimu.

   

  Úterý   - příprava keltského večera

  Příprava výzdoby na stoly na zahradu, příprava ohniště, nácvik tanců kolem

  ohně.

   

  Středa 27.9.   Keltská slavnost –od 16,30

                    sejdeme se na školní zahradě

  Přijďte v něčem červeném kostkovaném

  Přineste s sebou dobrou náladu

  Budeme zpívat, čarovat

  Hodovat – budou koláče z naší kuchyňky

                 - ovocný mošt

   

  Pátek   - loučení s létem, vítání podzimu

  Povídání o končícím létě, poznávání prvních znaků začínajícího podzimu.

 

Sportovní kroužek _ Malý olympionik - bude ve čtvrtek. Organizace dvě skupiny v době 15 - 16,30 hodin

 

Angličtina

 

Bude jednou týdně, v úterý od 14,30 do 16,00 hodin (děti  budou ve  třech skupinách podle úrovně).

Od  úterý 19. září odpoledne můžete závazně přihlašovat  na přihlašovacích arších.

 

 

 

Milí rodiče,

ve třídách máte žluté přihlášky na keramiku. Prosím, urychleně se přihlašujte podle pokynů na stránkách pro kroužky. Moc prosíme rychle.

 

 

Milí rodiče,

 

termín  na školu v přírodě bude od  pondělí 28.5. do neděle 3.6. 2018.

Bohužel, jsou volné jen 4 termíny na duben a červen a ten, který jsme si vybrali.

Celý týden potom z důvodu návaznosti turnusů.

 

 

matařská škola