Něco málo o nás

Naše mateřská škola je školou sídlištní. Jejím zřizovatelem je Městská část Praha 13. Máme šest tříd                   označených podle barev (zelená, žabičky,  modrá, červená, žlutá a motýlci).
Děti jsou ve  třídách rozděleny podle věku. Třídy jsou standartně  vybaveny hračkami a nábytkem splňujícím     hygienické a bezpečnostní parametry. Třída předškoláků je vybavena interaktivní tabulí pro zpestření výuky a osvojení si dovedností při práci s tabulí. Červená třída pak chová drobné živočichy ( morče Hermionku, vodní želvy , rybičky, raky).

Ke škole patří velká udržovaná zahrada, zařízená pro hry dětí. Novými prvky je velká skluzavka a pumpa pro hru s vodou. Od jara roku 2011 se snažíme část zahrady přeměnit v přírodní učebnu a obohatit tak vzdělávání dětí o praktické zkušenosti ze života na užitkové zahradě. Vysadili jsme sad ovocných stromů a každá třída má svůj záhon, kde provádí své zahradnické experimenty. 

Celodenní stravování dětí ve složení svačina – oběd – svačina je zajišťováno kuchyní mateřské školy, která vaří biologicky vyváženou stravu pro děti předškolního věku.  Ke svačinkám podáváme čerstvé pečivo s různými domácími pomazánkami z luštěnin, vajec, zeleniny, tvarohu, obilnin, ryb. Denně je ke svačině čerstvá zelenina a ovoce. Pro děti pečeme domácí moučníky. Pravidelně zařazujeme cereálie a kukuřičné lupínky. Po celý den děti mohou pít mléko, čaj nebo vodu.  Polévky připravujeme ze základního vývaru z čerstvého masa, kořenové zeleniny nebo vícedruhové zeleniny a koření, nikoliv z polotovarů. Používáme dochucovací prostředky ( bylinky, mořskou sůl). pouze takové, které neobsahují zdraví škodlivé přísady a  aromata.                                                                                                                                                                Děti dostávají dle možností zeleninové saláty, zelné saláty, salát z červené řepy.                                                 

Pitný režim je dodržován po celý den. Jako nápoje jsou podávány bylinné čaje a ovocné sypané čaje, voda.

Mateřská škola přijímá děti zpravidla od 3 let, pokud to dovoluje počet volných míst a děti splňují základní podmínky pro přijetí do mateřské školy lze zařadit i dítě mladší.
Děti vzdělává 9 pedagogických pracovnic a ostatní potřeby zajišťuje 6 pracovnic provozu.     
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Jak si vesele rosteme. Vzdělávací program  je modelem osobnostně orientované výchovy. Vychází  ze  vztahu k dítěti,  k rodině, vztahu k počátečnímu vzdělávání, ze hry a   
učení, z kreativnosti a samostatnosti, z principu individualizace a alternativnosti. Je naším cílem přistupovat k dětem jako k jedinečným bytostem, které   mají již v tomto věku právo být samy sebou. Přístup k dítěti je založen na
vstřícném partnerském vztahu, ve kterém převažuje náklonnost a důvěra.

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 18,00 hodin.                                                                                                   

Děti se ráno scházejí do 8,30 hodin. Pozdější příchod lze dohodnout individueně.                                                                  Po obědě se děti rozcházejí od12,15 do 12,30 hodin a odpoledne od 15,00hodin. Provoz mateřské školy končí  v 18,00 hodin.                                                                     
Mimo hlavní výchovně vzdělávací činnosti nabízíme dětem možnost  zapojit se do kroužků angličtiny,                              hudebního, keramiky, polytechniky, baletu, jógy a  plavání.

 Rodiče jsou v naší mateřské škole vítáni a mají možnost zúčastnit se programu školy a ostatních mimořádných akcí.