ODKAZ k vyplnění ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ:

      

 https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102761205/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5262

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ bude automaticky generována na portále DIGIŠKOLKA.