Organizace provozu MŠ a další informace

 

Za děti, které nemohou z důvodu ,,Opatření MZ" do mateřské školy docházet, prosím, do nástupu nic neplaťte.

 

 Pokud budete z mateřské školy k  1.9. 2021 přecházet na jinou mateřskou školu, dejte prosím vědět před zápisem do mateřské školy. Děkuji P. Jirglová

Nové informace k provozu škol od 1.3. 2021

Úplata za předškolní vzdělávání ( školné) vám bude úměrně ponížena podle doby uzavření mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá dle zvyklosti a postupů tříd.

Vzhledem k situaci nebude v provozu ani školní kuchyně. ( 3.3. 2021)

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy v březnu vám oznamuji, že si můžete vyzvedávat věci v mateřské škole po domluvě.
Další informace vám budeme zasílat podle důležitosti, buď přes web MŠ nebo na emaily.
  
Testy s paní psycholožkou řešíte podle pokynu individuálně.
Kdo by potřeboval, konzultaci s ředitelkou nebo třídními učitelkami, prosím, ozvěte se.
 
Vzdělávání dětí , které mají povinné předškolní vzdělávání, řeší paní učitelky jako v minulém období.
Motýlci budou mít úkoly na první týden též v destičkách u ředitelny, budou se po týdnu aktualizovat.
Červená podle dohody s p. učitelkami.
 
Pokud budete podávat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a půjdete k pediatrovi, prosím vás, vytiskněte si evidenční list z webových stránek a nechte si ho potvrdit, budeme rádi, když ho budete při zápisu mít.
 
Cokoli budete potřebovat volejte nebo napište a  můžeme se sejít.
 
                                                                                                        Přeji vám klidné dny Pavla Jirglová

Postup při potřebě umístit dítěte do MŠ - vybrané profese:

Dětem vvěkod 2 do 10 let, jejichž konní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizo opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Provoz mateřské školy na Praze 13, zajišťuje mateřská škola U Rumcajse.

Ošetřovné:              pro        informace       o        ošetřovném     např.      

  zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.     

Podle         noch         pravidel  škola     již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Ostatní informace MŠMT

priloha_878092967_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final.pdf

    (1.3. 2021)

matařská škola