Pro rodiče předškoláků

Zápis do základních škol na MČ PRAHA 13

 

 

Seznam základních škol působících v Praze 13 najdete zde


Kdy probíhá zápis do prvních ročníků základních škol?

Příjímání-dětí-do-ZŠ-v-MČ-Praha-13-2021.pdf

Mohou si rodiče vybrat školu, kam nechají zapsat své dítě?

K povinné školní docházce mohou rodiče vybrat pro dítě kteroukoliv základní školu. Na druhou stranu, povinností ředitele základní školy je přijímat přednostně děti z určeného spádového obvodu. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, a to tak, aby do spádové školy mohly být přijaty všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu. Toto opatření neruší  právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu, ovšem v případě nedostačující kapacity školy dítě nemusí být přijato.

Kdo rozhoduje o odkladu povinné školní docházky?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být přijato do první třídy, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, odloží mu ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel rozhodne na základě odborného posouzení lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. K odkladům není možné uznat jiný důvod, než nedostatečnou tělesnou nebo psychickou vyspělost.

Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do prvního ročníku té školy, jejímž ředitelem byl odklad udělen, nemusí znovu k zápisu.

O možnosti odložení začátku povinné školní docházky škola informuje zákonného zástupce žáka při zápisu.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

Desatero pro rodiče.docx

 

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. 

O školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho dítěte na školu, s kým se poradit o nástupu do školy, kdy s přípravou na školu začít, kdo o nástupu dítěte do školy rozhoduje, jakou školu vybrat.

Stáhněte si e-book zdarma zde: http://ebook.hanaotevrelova.cz/