Provozní řád školní jídelny

 

Provozní řád školní jídelny 

Mateřská školaZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076

                       

Husníkova 2076/6, 158 00 Praha 5, Stodůlky

Telefon: 235514972, 733552381

ŠJ 733552386

e-mail: mshusnikova2076@seznam.cz

www: mshusnikova2076.cz

 

Ič  65990994

                                             Provozní řád školní jídelny

                                                na školní rok 2021/2022

Stravování v mateřské škole se řídí předpisem  č. 107/2005  Sb. Vyhláška o školním stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte.

Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

 

1.      Dítěti je v MŠ poskytována:  

             přesnídávka   9.00  –  9.30 hod., oběd 11.45  –  12.30 hod., svačina 14.15  –  15  hod.

             Po celý den mají děti k dispozici v rámci pitného režimu vodu, čaj nebo ovocnou  šťávu.

 2.   Způsob placení - probíhá bezhotovostním převodem na účet MŠ

a) trvalý příkaz

b) internetové bankovnictví (placení podle seznamu na nástěnce)

c) složenka  (placení podle seznamu na nástěnce)

  • číslo účtu:    154386815/ 0300

  Veškeré změny je rodič povinen včas nahlásit .

  3.   Termín placení

 Termín úhrady na účet MŠ je do 15. dne v měsíci ( Vyhláška 14/2005 § 6), nedodržení termínu je důvodem k ukončení     docházky dítěte do mateřské školy.

  4.   Vyúčtování přeplatků stravného

  • Rodičům, kteří platí stravné trvalým příkazem, se provádí vyúčtování stravného v červenci  přeplatek se vrací zpět na účet rodičů.
  • Rodičům, kteří platí stravné podle nástěnky, si přeplatky na stravném odečítají z měsíčního paušálu v následujícím měsíci.
  • Pokud dítě končí docházku v MŠ, přeplatek na stravném bude zaslán na účet rodičů, v ostatních případech (pokud rodič nemá účet), bude vyplacen v hotovosti.

Cena stravného:

Děti 3 –6 let

Přesnídávka + oběd + svačina = 45 Kč/den   od 1.3.2022

Přesnídávka + oběd                  = 37 Kč/den

            Děti 7 leté  (které ve školním roce 2021/2022dosáhnou 7 let)

Přesnídávka + oběd + svačina = 49 Kč/den   od 1.3.2022

Přesnídávka + oběd                  = 40 Kč/den

5.   Odhlašování obědů

       Pokud  nenahlásíte pozdější docházku v daném dni a nepřivede dítě do mateřské

       nebude započítáno do docházky a oběd vám nebude započten.

6.   Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšován na informační nástěnce a na www stránkách vždy na začátku týdne pro informaci rodičům. Rodiče dětí, které mají omezenou konzumaci potravin ( onemocnění, alergie) si ve svých třídách vyzvednou jídelníček nebo si ho vytisknou z internetu a odevzdají ho s vyznačenými jídly ve své třídě vždy při pondělním nástupu ráno. Jídelní lístek je sestavován dle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše, který je závazným ukazatelem pro stravování dětí v MŠ.

7.    Odpolední svačiny

Odpolední svačiny lze odhlásit předem pouze než začne měsíc po dohodě s vedoucí školní jídelny.

8.     Výdej jídla

            Hlavní jídlo vydává dětem paní kuchařka, větší děti si talíře odnášejí samy ke    

            použité nádobí na určený vozík.

 9.   V případě, že dítě musí dodržovat dietu ze zdravotních důvodů, je třeba se dohodnout                                    

        s ředitelkou MŠ a vedoucí školní jídelny na podmínkách stravování (hlásí se OHES).

V Praze 28.2.2022  

              

Vypracovala:  Jaroslava Dvořáková, vedoucí školní jídelny

 Schválila:        Pavla Jirglová, ředitelka mateřské školy