Realizované projekty

 OP PPR Výzva 28_ Prezentace návštěvy mateřské školy ve Vídni- vzdělávání dětí s OMJ - Bc. Lucie Chalupová.odp

 

 

Prezentace poznatků ze stáže ve Finsku - Bc. Hana Mezerová

Stáž_Finsko_Výzva 28., OP PPR[2].ppt

 

 

 

 

 

 

 

 Od 1.8. 2018 realizuje  naše mateřská škola projekt

VŠICHNI A SPOLEČNĚ

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17/_045/0001172

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Výše podpory 655 178,- Kč

                                  

  

Realizace projektu z OP PPR - Výzva 20

 

 

 

 

 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076

 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000473

 

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

                                                 

 

image001.jpg

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019)

 

I.  Veřejná zeleň

 

3. Zlepšení stavu prostředí školských a jiných vzdělávacích zařízení (školy, rodinná a  

    mateřská centra, domy dětí a mládeže apod.)

 

Zahrada jako velká třída – příroda jako moudrá učitelka

 

 

      Cíl projektu je:

 

       1)Vychovávat děti s rozvinutým zájmem o přírodu s touhou ji poznávat. Zejména u

           městských dětí je důležitý přímý kontakt s přírodu, který jim pobyt a práce na zahrádce

           umožňuje.

 

       2)Obohatit stávající prostor o další koutky a místa pro naše experimenty.

 

       3)Získávání  a rozvíjení kompetencí dětí směrem k péči o zahradu, cyklu života v přírodě

          apod.  dané RVP PV – kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence

          komunikativní, sociální a personální.

 

Grant je určen na:

 

·         Pařeniště a skleník pro rychlení sazenic a pěstování různých druhů zeleniny.

·         4 vyvýšené záhony s oporou – pro pěstování malin a ostružin.

·         4 uzavíratelné barely na různé jíchy a zálivky pro šetrné hnojení a péči o rostliny.

 

 

Projekt bude podpořen částkou v plné výši částkou 78 000,- Kč.

Realizace projektu září 2018 až květen 2019.

 

image001.jpg 

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2017 (s ukončením realizace v roce 2018)

 

I.  Oblast veřejné zeleně

 

3. Zlepšení stavu prostředí školských zařízení

 

Zahrada, ve které si jenom nehrajeme, ale všichni společně poznáváme a pracujeme.

 

Projekt je podpořen částkou 100 000,- Kč

 

Prostředky budou určeny na další rozvoj prostor školní zahrady jako ,,Zelené učebny"

 

Realizace: září 2017 - květen 2018

 

Co si pořídíme a vytvoříme:

  • Domek na nářadí a seno pro králíky                                                                     
  • 2 vyvýšené záhony na bylinky  do školní kuchyně                                      
  • 5 dřevěných lavic z polokmenů na sezení pro všechny                                          
  • 1 tříkomorový kompostér  ( na listí a  ostatní zahradní odpad)                                                     
  • 2 barely na dešťovou vodu                                                        
  • 2 kamenná korýtka pro vytvoření pítek pro ptáky                 
  • 2 dřevěné stojany na kola

 

Těšíme se, jak společně náš projekt uskutečníme.

 

 

matařská škola