Realizované projekty

Dotazník pro výzvu 37

 37 školy dotazník MŠ_rodiče.docx

 

 

image001.jpg

 

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2017 (s ukončením realizace v roce 2018)

 

I.  Oblast veřejné zeleně

 

3. Zlepšení stavu prostředí školských zařízení

 

Zahrada, ve které si jenom nehrajeme, ale všichni společně poznáváme a pracujeme.

 

Projekt je podpořen částkou 100 000,- Kč

 

Prostředky budou určeny na další rozvoj prostor školní zahrady jako ,,Zelené učebny"

 

Realizace: září 2017 - květen 2018

 

Co si pořídíme a vytvoříme:

 • Domek na nářadí a seno pro králíky                                                                     
 • 2 vyvýšené záhony na bylinky  do školní kuchyně                                      
 • 5 dřevěných lavic z polokmenů na sezení pro všechny                                          
 • 1 tříkomorový kompostér  ( na listí a  ostatní zahradní odpad)                                                     
 • 2 barely na dešťovou vodu                                                        
 • 2 kamenná korýtka pro vytvoření pítek pro ptáky                 
 • 2 dřevěné stojany na kola

 

Těšíme se, jak společně náš projekt uskutečníme.

 

 

 

 

 

V období 1.1.2017 – 31.12. 2018 je naše škola realizátorem projektu s názvem,,Šablony pro MŠ Zahrádka“ s reg.č. ,,CZ.023.68/0.0/0.0/16_023/0003564“.

 

Projekt je zaměřen :

 • Na personální podporu – chůva

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

 • Sdílení zkušeností pedagogů různých škol

 • Individualizaci ve vzdělávání v MŠ

 • Odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí v MŠ

   

   

  Celková výše přiznané podpory činí 464 000 Kč.

 

matařská škola