Tiskopisy k zápisu 

 Rodiče dětí, kteří mají zájem o individuální vzdělávání dítěte, oznámí tuto skutečnost  3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání ( 1. září 2022).

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání.doc

 

Tiskopisy k zápisu platné pro školní rok 2022/2023

Zde bude umístěn odkaz na elektronickou předregistraci k zápisu a to od 19. dubna do 1. května 2022.

 https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102761205/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5262

Evidencni_list-2022edit.pdf