[ Logo ]

Mateřská škola Husníkova 2076, Praha 13

+420 733 552 381

mshusnikova2076@seznam.cz

[ Úvodní fotografie ]

Aktuality

[ Widget - aktuality ]

Více aktualit

Důležité odkazy

Digiškolka

Jídelníček

Fotogalerie

Zápis


O škole

Filozofií naší mateřské školy je vytvářet pro děti bezpečné a podnětné prostředí, které jim umožní přirozený rozvoj a připraví je na bezproblémový přechod do základní školy.

Snahou je rozvíjet dítě v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v životě nevyhnutelně čekají.

[ Fotografie ]


Mateřská škola Husníkova 2076

Adresa

Husníkova 2076/6,
158 00 Praha 5 - Stodůlky

[ Facebook ]