Vážení rodiče,

protože vzhledem k epidemiologické situaci bude opět letošní zápis probíhat tak, aby nedocházelo k větší koncentraci osob, prosím, věnujte pozornost těmto pokynům.

Pokyny z MÚ:

Zápis MŠ 2021.pdf

Pokyny mateřské školy ZAHRÁDKA

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky mateřské školy  mprpegc
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce mshusnikova2076@seznam.cz
 • poštou ( rozhodující je podání  na poštu) - Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076, Husníkova 2076/6, 15800 Praha 5
 • do boxu připraveného  při vstupu do MŠ z ulice Husníkova 2076
 • osobním podáním v mateřské škole

Podávat žádost můžete:

 • do boxu od 3. do 7. května 2021 v době od 7,00 do 17,00 hodin
 • elektronicky do neděle 9. května 2021.

Tiskopisy si můžete vyzvednout i v mateřské škole.

V době podání zápisu budeme k dispozici pro osobní konzultaci

Pokud budete v době zápisu nemocní nebo v karanténě, kontaktujte neprodleně ředitelku mateřské školy a domluvíme náhradní termín pro podání žádosti.

Prosíme vytiskněte si tiskopisy:

Evidenční list jeho první stránka vám poslouží jako tiskopis pro potvrzení pediatra vašeho dítěte o řádném očkování podle očkovacího schématu.

Dále přiložíte:

 • kopii rodného listu
 • děti cizinci mimo EU doloží kopii dokladu o povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu dítěte

Pokud je předpoklad nebo již víte, že bude dítě potřebovat asistenta pedagoga, informujte o této skutečnosti školu již nyní při zápisu.

Doklad o trvalém pobytu bude mít mateřská škola k dispozici z registru obyvatel MČ Praha 13. Pouze u dětí, které nebudou v době  vydání v evidenci, bude zákonný zástupce vyzván k doložení dokladu.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, a to podle způsobu podání. Při podání poštou a do boxu bude žadateli oznámeno telefonicky.

Při jakýchkoli nejasnostech se obracejte na ředitelku mateřské školy.

Telefonicky:  733552381

Emailem: mshusnikova2076@seznam.cz

Datovou schránkou: mprpegc

 

Počet přijímaných dětí pro školní rok 2021/2022 je 18.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy ZAHRÁDKA pro školní rok 2021/2022

Kritéria _2021.doc

Pokud máte zájem o konzultaci přímo s ředitelkou mateřské školy, budu vám k dispozici :

 • 12. a 14. dubna od 16 do 17 hodin
 • 20. a 22. dubna od 16 do 17 hodin

Prosím, napište mi na email školy o jaký termín máte zájem a já vám ho potvrdím.

Můžete si domluvit i individuální schůzku.

 

 

Vážení rodiče, protože se již přibližuje doba, kdy probíhaly v mateřských školách Dny otevřených dveří a epidemiologická situace není zatím příznivá oznamujeme vám, že alespoň pro vás jako rodiče v dubnu uspořádáme konzultační odpoledne, kdy vám budeme na cca 15 minut k dispozici a odpovíme na vaše dotazy.

Přesné datumy se dozvíte během března 2021.

 

Přijímání-dětí-do-MŠ-v-MČ-Praha-13-2021.pdf

 

Sledujte, prosím, webové stránky mateřské školy.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku mateřské školy na t.č. 773552381.

 

 

Přijímání dětí do MŠ ZAHRÁDKA

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 14/2005 Sb.

 

        Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla 3 – 6 let, nejdříve však  od 2 let

 • Všechny MŠ  Prahy 13  jsou spádové

 • Zákonný zástupce má možnost podat žádost o přijetí do jedné či více mateřských škol

 • Pořadí vybraných MŠ je uvedeno na všech přihláškách stejně

 • Ředitelka MŠ je povinna žádost zákonných zástupců přijmout

 • Podmínkou pro přijetí je řádné očkování podle očkovacího kalendáře. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

   matařská škola