Vážení rodiče, protože se již přibližuje doba, kdy probíhaly v mateřských školách Dny otevřených dveří a epidemiologická situace není zatím příznivá oznamujeme vám, že alespoň pro vás jako rodiče v dubnu uspořádáme konzultační odpoledne, kdy vám budeme na cca 15 minut k dispozici a odpovíme na vaše dotazy.

Přesné datumy se dozvíte během března 2021.

 

Přijímání-dětí-do-MŠ-v-MČ-Praha-13-2021.pdf

 

Sledujte, prosím, webové stránky mateřské školy.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku mateřské školy na t.č. 773552381.

 

 

Přijímání dětí do MŠ ZAHRÁDKA

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 14/2005 Sb.

 

        Základní informace a pokyny pro rodiče

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla 3 – 6 let, nejdříve však  od 2 let

  • Všechny MŠ  Prahy 13  jsou spádové

  • Zákonný zástupce má možnost podat žádost o přijetí do jedné či více mateřských škol

  • Pořadí vybraných MŠ je uvedeno na všech přihláškách stejně

  • Ředitelka MŠ je povinna žádost zákonných zástupců přijmout

  • Podmínkou pro přijetí je řádné očkování podle očkovacího kalendáře. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

     matařská škola